31.3.05

Durmo e desdurmo.

Do outro lado de mim toco o infinito.